Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, TÜGVA YAYINCILIK A.Ş. olarak kişisel verilerinizi güvenliği konusunda azami özeni göstermekteyiz. KVKK kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN;

KVKK uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veridir. Bu bağlamda işbu sayımla sınırlı kalmamak kaydıyla size daha iyi hizmet verebilmek, istatiksel çalışmalar yapabilmek, reklam ve pazarlama faaliyetimizi yürütebilmek adına; adınız, soyadınız, cinsiyetiniz,  doğum tarihiniz, telefon numaranız, IP adresiniz, elektronik posta adresiniz kişisel veri sıfatıyla KVKK kapsamında tarafımızca saklanacaktır.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERLE PAYLAŞILACAĞINA İLİŞKİN;

Toplanan kişisel verileriniz; TÜGVA YAYINCILIK A.Ş ve TÜGVA YAYINCILIK A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalanabilmeniz, müşteri ve izleyicilerimizi tanımak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi ve kullanım alışkanlarınızı anlamak, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, şirket stratejimizi belirlemek ile TÜGVA YAYINCILIK A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİNE İLİŞKİN;

Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verdiğiniz beyan ve onaylarla toplanmakta ve KVKK’ın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZA İLİŞKİN;

KVKK’ın 11 numaralı maddesi gereği TÜGVA YAYINCILIK A.Ş.’ne başvurarak ;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme veya silinmesini talep etme hallerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMINA İLİŞKİN;

Çerezler (Cookie) internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayar veya mobil uygulama kullandığınız cep telefonu, tablet (vb.) içinde tanımlama dosyalarıdır. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için iş bu Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak sitemizde gezinme bilgilerinizi saklamakta; 3. Kişilerle paylaşabilmekteyiz. Kalıcı çerez ve geçici çerez olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır. Kalıcı çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar saklı kalmaya devam eder. Geçici çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif kalır daha sonra erer.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

SSL TEKNOLOJİSİ VE 3D SECURE HAKKINDA;

Siparişlerinizin tamamlanması esnasında girilen kredi kartı ve kişisel bilgiler sadece yüksek güvenlikli web sitelerine tanımlanan SSL sertfikasıyla koruma altına alınır ve şifrelenerek gönderilir. SSL abonelik.ozcekim.com.tr’de alışverişin tamamlanması esnasında tarayıcınızın adres çubuğunun solunda “Güvenli” olarak belirtilir.

abonelik.ozcekim.com.tr’de ayrıca 3D Secure olarak adlandırılan 3 Boyutlu Güvenlik sistemi de mevcuttur. Visa ve Mastercard gibi büyük şirketler tarafından kabul gören bu sistem sayesinde 3D güvenliği seçtiğiniz takdirde, kredi kartı veren bankanın güvenli doğrulama ekranına yönlendirilirsiniz ve bu aşamada size sorulan doğrulama şifresini girmeniz halinde alışverişiniz güvenli olarak tamamlanmış olur.

Close